Jak to zrobić? > Pracownicy > Dodawanie rodzaju pracownika - procedura > Edycja rodzaju pracownika - procedura 

Drukuj

Edycja rodzaju pracownika - procedura

1.Wybrać polecenie Pracownicy z menu Kartoteki lub użyj klawiszy skrótów Ctrl+R. Pojawi się okno kartoteki pracowników.

2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się strona Rodzaj.

3.Kliknąć przycisk [ I ] lub użyć klawiszy skrótu Ctrl+Enter. Otworzy się okno rodzaju.

4.Wprowadzić odpowiednie zmiany do definicji rodzaju.

5.Dla zapisania wprowadzonych zmian wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.