Jak to zrobić? > Kontrahenci > Edycja danych kontrahenta

Drukuj

Edycja danych kontrahenta

1.Wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów.

2.Wybrać z listy kontrahenta, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Kontrahent.

3.Wprowadzić odpowiednie zmiany w danych kontrahenta.

4.Dla zapisania wprowadzonych zmian wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.