Jak to zrobić? > Kontrahenci > Rezerwacje kontrahenta

Drukuj

Rezerwacje kontrahenta - procedura

Operacja otwiera okno z listą wszystkich towarów zarezerwowanych dla danego kontrahenta. W oknie tym można tworzyć nowe rezerwacje oraz modyfikować lub usuwać rezerwacje już istniejące.

 

1.W otwartym oknie kontrahenta należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Rezerwacje kontrahenta. Otworzy się okno Rezerwacje kontrahenta.

2.Wybrać odpowiedni listek strony, w zależności od tego, czy chcemy edytować rezerwacje ręczne czy też automatyczne - wprowadzane prze dokumenty.

3.Aby usunąć rezerwację należy ją wybrać i kliknąć przycisk Usuń.

4.Aby wprowadzić nową rezerwację należy kliknąć przycisk Nowa. Otworzy się okno Nowa: rezerwacja towaru

W polu oznaczonym piktogramem 3MAG2 należy wybrać z listy kod magazynu.

W polu oznaczonym piktogramem 3REZ2 należy wybrać z listy rodzaj rezerwacji

5.Po kliknięciu przycisku 0PRZ_DN5 obok pola oznaczonego piktogramem 0KHENT2 otworzy się okienko zawierające listę kontrahentów. Można tu wybrać kontrahenta z listy, zarejestrować nowego kontrahenta (przycisk Nowy) lub otworzyć okno kartoteki kontrahentów (przycisk Kartoteka kontrahentów).

6.W tabeli wpisać odpowiednie wartości w kolumnie Ilość

7.Dla zapisania wprowadzonych rezerwacji należy wybrać przycisk Utwórz rezerwacje, aby je anulować - przycisk Anuluj.