Strona startowa

Drukuj

Kalendarz

Kalendarz umożliwia wygodne wybieranie dat.

Wywoływany jest w polach zawierających daty przez podwójne kliknięcie myszy (bądź prawego przycisku myszy lub przycisków ALT+strzałka w górę/strzałka w dół).

Kalendarz otwiera się na takim miesiącu, jaki pokazany jest w polu, z którego został wywołany. Wybrany dzień miesiąca wyróżniony jest "wgłębieniem", natomiast aktualny dzień pogrubieniem.

 

Jeśli w polu nie były wprowadzone wartości, wyróżniona zostanie aktualna data dla programu.

 

Aby zmienić datę w polu należy wybrać nową datę z kalendarza przy pomocy myszki lub klawiszy funkcyjnych.

 

Funkcje przycisków kalendarza

<< >>

poprzedni miesiąc, następny miesiąc

PgUp PgDn

poprzedni miesiąc, następny miesiąc

strzałka  prawo/lewo

poprzedni dzień, następny dzień

Strzałka góra/dół

następny tydzień, poprzedni tydzień

ENTER

wprowadza datę do pola i zamyka kalendarz

SPACJA

powrót do daty systemowej

ESC

zamyka kalendarz nie wprowadzając zmian