Strona startowa

Drukuj

Wprowadzanie

W programie przyjęto założenie, że informacje z dokumentu papierowego będą wprowadzane do komputera tylko raz i zapisywane od razu we wszystkich stosownych miejscach. W ten sposób unika się konieczności kilkakrotnego wpisywania danych, a także zapewnia ich spójność wprowadzanych danych.

 

W trakcie wprowadzania każdego dokumentu, poprawiania go w buforze lub przeglądania na liście dokumentów w buforze możesz klawiszem F5 wywołać funkcję sprawdzającą poprawność bieżącego dokumentu. Na ekranie pojawi się okno informacyjne prezentujące listę błędów dokumentu.

 

Część opisowa dokumentu to ogólne informacje o dokumencie pozwalające na jego identyfikację.

Zapis to informacje bezpośrednio księgowane na kontach. Są odpowiednikami typowego zapisu księgowego.

Rejestr zawiera informacje potrzebne do tworzenia rejestru VAT i deklaracji VAT.

Dla dokumentów, które są związane z rozrachunkami, możesz wyodrębnić część Rozrachunki. Rozrachunki zawierają informacje potrzebne przy rozliczaniu wszelkiego rodzaju płatności.

 

Po wskazaniu na liście typu dokumentu oraz przycisk Wybierz pojawia się okno umożliwiające wprowadzanie wybranego dokumentu.