Strona startowa

Drukuj

Kontrola poprawności danych dokumentu – okno Błędy i ostrzeżenia (wzorce)

Okno podzielone jest na dwie części. Górna część okna dotyczy wzorców rozksięgowania.

 

Akademia Symfonii

Kurs - Weryfikacja poprawności dokumentów i księgowanie dokumentów do ksiąg w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Dolna część to okno informacyjne prezentujące listę błędów i ostrzeżeń dla dokumentu. Po liście błędów można poruszać się klawiszami kursorów lub też wskazać wybrany błąd za pomocą myszki.

Okno jest typu modalnego co oznacza, że dalsza praca z programem jest możliwa dopiero po zamknięciu tego okna.

 

Po wskazaniu błędu można nacisnąć przycisk Anuluj, klawisz Esc lub dwukrotnie kliknąć na wierszu tabeli, co spowoduje zamknięcie okna informacyjnego i ustawienie się kursora na tym polu, dla którego wystąpił wskazany błąd (o ile błąd nie wystąpił na stronie z rejestrem VAT).

 

Jeśli podczas zapisywania wprowadzanego dokumentu do wzorców jest aktywny przycisk OK oznacza to, że operację można kontynuować pomimo wystąpienia błędów lub ostrzeżeń. W takim wypadku można wybrać przycisk OK lub nacisnąć klawisz Enter.

 

Komunikaty z okna informacyjnego można wydrukować – po wybraniu przycisku Drukuj należy wybrać rodzaj raportu (tekstowy lub graficzny). Utworzone zestawienie znajduje się pod oknem wprowadzania dokumentów i po zamknięciu okna informacyjnego można je przywołać za pomocą klawiszy Ctrl+Tab.

 

Zobacz także:

Kontrola poprawności danych dokumentu – okno Błędy i ostrzeżenia (bufor/księgi)

Kontrola poprawności danych dokumentu – okno Komunikaty

Bilans, rachunek zysków i strat – komunikaty o błędach