Praca z danymi firmy >  Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Zawiera następujące polecenia związane z dokumentami obsługiwanymi w programie:

Dokumenty własne

Dokumenty sprzedaży

Zamówienia

Deklaracje

Deklaracje ZUS

Deklaracje podatkowe

Dokumenty obce

Dokumenty zakupu

Zamówienia

Raporty JPK

Inne

Umowy

Nieznane dokumenty

Archiwum

Wyciągi bankowe

Operacje bankowe

Przelewy bankowe

 

Wybór rodzaju dokumentu ma wpływ na zawartość prawej części okna. W zależności od wybranego rodzaju dokumentu zmieni się pasek narzędziowy nad listą dokumentów jak też sama lista.

W dolnej części okna widoczny jest panel z zakładkami wyświetlającymi szczegółowe dane wybranego na liście dokumentu. Każda zakładka pokazuje jakieś zgrupowane cechy wybranego elementu.