Strona startowa

Drukuj

Praca z danymi firmy

Po zalogowaniu do wybranej firmy, jej dane są dostępne do pracy.

 

Podstawowe okno programu e-Dokumenty składa się z czterech części. W lewym dolnym rogu znajduje się lista głównych obszarów działania programu. W zależności od wybranego obszaru zmienią się pozostałe części okna. Obszary te to:

Strona domowa – wybór tego przycisku otwiera okno strony strony domowej, gdzie można uzyskać informacje o stanie procesów biznesowych w danym momencie pracy z dokumentami.

Dokumenty – wybór tego przycisku przenosi w obszar zarządzania dokumentami.

Kontrahenci – ten przycisk otwiera obszar związany z zarządzaniem kontrahentami.

Archiwum sprawdzeń – otwiera okno prezentujące historię sprawdzeń danych kontrahentów z białą listą podatników VAT.

Ustawienia – po wybraniu tego przycisku przejdziemy do obszaru ustawień programu.

Zadania w tle – ten przycisk otwiera obszar zarządzania zadaniami wykonywanymi przez program w tle działania użytkownika.

 

Po wybraniu jednego z przycisków, w lewej górnej części okna pokazują się główne elementy związane z wybranym obszarem. Wybór któregokolwiek z nich powoduje zmianę w prawej górnej części okna. Pojawia się lista elementów (jeżeli lista jest pusta to znaczy, że w tym momencie nie ma elementów na liście). Nad listą z lewej strony znajduje się pasek narzędziowy z przyciskami operacji dotyczącymi elementów, a z prawej – narzędzia do odświeżania, filtrowania i wyszukiwania elementów listy.

Pod listą w prawej dolnej części okna znajduje się miejsce na szczegóły wybranego elementu listy. Ponieważ szczegółów związanych z wybranym elementem list może być wiele, zostały podzielone na zakładki. Każda zakładka opisuje wspólne cechy wybranego elementu. Zakładki i ich zawartość mogą się różnić w zależności zarówno od listy elementów jak i wybranego obszaru działania programu. Szczegóły można również obejrzeć w odrębnym oknie po dwukrotnym kliknięciu na element listy.

 

Strona domowa

Dokumenty

Kontrahenci

Ustawienia

Zadania w tle