Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe

Drukuj

Przelewy bankowe

Wprowadzona w programie funkcjonalność e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do organów podatkowych oraz do ZUS-u, a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

W oknie Przelewy prezentowana jest lista wszystkich elektronicznych zleceń przelewów bankowych: przelewów krajowych, przelewów walutowych, przelewów do US, przelewów do ZUS. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew – umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu krajowego w oknie Polecenie przelewu. Zasady zlecania przelewów krajowych zostały opisane w: Jak zlecić e-Przelew.

 

Repozytorium dokumentów umożliwia zlecanie elektronicznych przelewów krajowych oraz przelewów walutowych tworzonych w programie.

 

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania.  Zasady wysyłania przelewów bankowych zostały opisane w: Jak wysłać e-Przelew.

Akceptuj – umożliwia akceptację zaznaczonych na liście przelewów bankowych. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie zlecenia przelewu bankowego.

Usuń – umożliwia usunięcie przelewu bankowego. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu bankowego.

Importuj – umożliwia pobranie e-Przelewu w postaci pliku XML wystawionego poza programami Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Tabela z listą przelewów do organu podatkowego składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

Dodatkowo w oknie Przelewy bankowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Zleć przelew oraz Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

 

Lista widocznych przelewów dotyczy wszystkich możliwych rodzajów przelewów: przelewy krajowe, przelewy do US, przelewy do ZUS, przelewy walutowe. Szczegóły wybranego z listy e-Przelewu będą się różniły w zależności od rodzaju wybranego przelewy bankowego.

 

Zobacz także:

Edycja polecenia przelewu

Akceptacja poleceń przelewów do realizacji

Anulowanie polecenia przelewu

Usuwanie wystawionych poleceń przelewów

Polecenie Importuj przelew

Podstawowe pojęcia