Praca z danymi firmy > Archiwum

Drukuj

Archiwum

Grupa dokumentów Archwium przeznaczona jest do przechowywania dokumentów pochodzących z programu Finanse i Księgowość, dla których dodane zostały załączniki. Domyślnie załącznik dodawany jest do dokumentu w repozytorium powiązanego z dokumentem w FK bez względu na grupę w jakiej się znajduje. Jeśli jednak takie powiązanie nie istnieje wtedy tworzony jest nowy dokument w grupie Archwium.

 

Pasek narzędziowy za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z wyciągami bankowymi zawiera następujące polecenia:

Usuń – usuwa zaznaczony na liście dokument.

Eksportuj – umożliwia zapisanie wyciągu bankowego w postaci pliku .xml  w wybranej lokalizacji.

 

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

W prawym górnym rogu okna wyciągów bankowych znajdują się przyciski:

Odswierz1  odświeżanie listy wyciągów bankowych,

Filtr2  filtr wyciągów bankowych,

lupka przeszukiwanie listy wyciągów bankowych.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście wyciągu bankowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły danego wyciągu bankowego.

 

Panel z danymi szczegółowymi wybranego z listy wyciągu bankowego składa się z następujących zakładek:

Szczegóły – zakładka z informacjami na temat dokumentu.

Załączniki – zakładka z listą załączników opisanych cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie kolejnego załącznika,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany załącznik.

Linki – panel z listą linków i paskiem narzędziowym. Pasek narzędziowy:

Dodaj – otwiera okno Nowy link,

Edytuj – otwiera okno Nowy link w którym można wprowadzić szczegóły łącza,

Usuń – usuwa wybrany link.

Historia – zakładka z informacjami o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja oraz Użytkownik.

 

Zobacz także:

Podstawowe pojęcia