Praca z danymi firmy > Raporty JPK

Drukuj

Raporty JPK

Okno prezentuje listę wygenerowanych raportów JPK. W repozytorium przechowywana jest:

informacja o katalogu, w którym zapisany jest plik raportu JPK, oraz parametry jego wykonania,

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

 

Repozytorium umożliwia wysyłkę raportu JPK na bramkę Ministerstwa Finansów oraz odbiór poświadczenia odbioru UPO.

 

Przyciski narzędziowe:

Generuj metadane – przycisk dostępny jest gdy w parametrach pracy wybrane zostało podpisywanie raportów JPK za pomocą Profilu zaufanego (ePUAP). Po kliknięciu przycisku tworzony jest plik metadanych, który należy podpisać. Podpisywanie JPK_VAT profilem zaufanym ePUAP >>

Wyślij – wysyła raport JPK na bramkę Ministerstwa Finansów.

Potwierdzenie – pozwala na uzyskanie potwierdzenia przesłania deklaracji podatkowej UPO.

 

Pobranie potwierdzenia odbioru UPO będzie możliwe dopiero po zakończeniu przetwarzania pliku JPK przez Ministerstwo Finansów. Więcej informacji o statusie raportu można znaleźć na panelu Szczegóły poniżej listy raportów.

 

Usuń – usuwa plik JPK z dysku oraz powiązane informacje w repozytorium. Jeśli plik został wysłany usunięcie informacji nie jest możliwe.

Drukuj UPO – umożliwia wydruk potwierdzenia UPO dla zaznaczonych raportów JPK.

 

Raporty na liście są opisane danymi w kolumnach:

Plik – nazwa pliku, w którym zapisany został raport.

Moduł – nazwa programu, w którym utworzony został raport.

Formularz – rodzaj pliku raportu JPK.

Od, do – okres, którego dotyczy raport.

Cel – cel utworzenia raportu.

Typ – typ kontroli dla której przygotowany został raport.

Nazwa podatnika – nazwa podatnika, dla którego utworzony został raport.

NIP podatnika – numer NIP podatnika, dla którego utworzony został raport.

Wytworzony – data utworzenia raportu.

Kiedy wysłany – data wysłania raportu do urzędu.

Status – status wysyłki raportu.

 

Po zaznaczeniu raportu na liście w oknie poniżej pojawią się dane szczegółowe raportu.

 

 

Zobacz również:

Podgląd JPK_V7