Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna

Drukuj

Pracownik - zakładka informacyjna

Okno szczegółów pracownika otwierane jest przez wskazanie pracownika na liście i podwójne kliknięcie na nim (lub kliknięcie przycisku Edytuj, lub klawisza Enter).

 

Pierwsza zakładka w oknie pracownika prezentuje zestaw podstawowych informacji (np: imię, nazwisko, pesel, adres email) oraz dodatkowych grup danych definiowanych przez użytkownika (Ustawienia > Dane osobowe).

 

Ikona przy nazwisku pracownika informuje o rodzaju zawartej umowy. Oznaczenie wykonywane jest na podstawie przypisania do wzorca:

ico_kip_UoP – pracownik etatowy,

ico_kip_ucp – umowy cywilnoprawne.

 

img_kip_30

 

Zobacz również:

Dane kadrowe,

Kalendarze,

Wzorce,

Płace: Wynagrodzenie, Lista płac, Karta wynagrodzeń, Miesiące-lata, Składniki wynagrodzeń, Rozliczanie wzorców,

Księgowania i analizy.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Zawartość okna

Zakładka Pracownik składa się z dwóch stron:

Dane – prezentuje podstawowe dane pracownika.

Notka umożliwia wprowadzenie własnej notatki. Zestawienie wprowadzonych notatek można przygotować za pomocą raportu Notki.

 

Aby wprowadzić nowego pracownika, należy wybrać przycisk Dodaj na pasku narzędziowym i uzupełnić formularz.

 

Po zapisaniu nowego pracownika, dostępne są przyciski szybkiego dostępu do zdarzeń:

Zatrudnij / Kontynuuj zatrudnianie – otwiera kreator zatrudniania pracownika.

Badania wstępne – otwiera okno wstawiania zdarzenia Skierowanie na badania lekarskie.

Stosunek pracy – rozwija menu umożliwiające zatrudnienie pracownika na jeden z rodzajów umowy o pracę lub zawarcie umowy cywilnoprawnej. Do Kalendarza pracownika zostanie wstawiona grupa zdarzeń jakie należy zrealizować ręcznie.

 

Zmiana prezentowanych zestawów danych

Aby dostosować prezentowane w grupach dane kadrowe do specyfiki własnej firmy otwórz okno Ustawienia (Ctrl+8) i przejdź do katalogu Dane do wyświetlenia \ Dane pracownika.

 

Dodatkowe grupy definiowane są przez dodanie nowych elementów w słowniku Dane pracownika grupy.