Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Księgowania i analizy

Drukuj

Księgowania i analizy

Zakładka Księgowania i analizy prezentuje listę elementów księgowanych wraz z przypisanymi schematami księgowymi, księgowo-analitycznymi wraz z ich wartością w wybranym okresie płacowym.

 

img_kip_06

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

img_kip_08

 

B_PPER2

 

Poprzedni okres [Alt+P] – przejście do poprzedniego okresu.

 

B_NPER1

 

Następny okres [Alt+N]przejście do następnego okresu.

 

B_podgks2

 

Podgląd księgowań – otwiera podgląd księgowań w aktualnie wybranym okresie płacowym.

 

b_nal_okr

 

Nalicz okres dla pracownika – nalicza pracownikowi dane w aktualnie wybranym okresie.

 

b_zam_okr

 

Zamknij okres dla pracownika – zamyka wskazany okres dla pracownika.

 

B_raport

 

Wykonaj raport [Ctrl+P] – otwiera okno raportów.

 

b_odsw

 

Odczytaj [F5] – powoduje aktualizację danych na obecnej zakładce.

 

ico_nalicz

 

Informuje, że System wynagrodzeń pracownika został naliczony. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

 

ico_liczydl_err

 

Informuje, że dane pracownika uległy zmianie i wymagają ponownego naliczenia. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia oraz kto i kiedy ostatnio zmienił dane pracownika.

 

 

hmtoggle_plus1Menu kontekstowe