Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Miesiące-lata

Drukuj

Płace > Miesiące-lata

Zakładka Miesiące-lata prezentuje zestawienia płacowe pracownika, na podstawie naliczeń dokonywanych podczas zamykania okresów płacowych odpowiadających miesiącom i latom bazowym, podatkowym i ZUS, dostępnym w oknie Okresy > zakładka Miesiące-lata.

 

img_kip_34

 

Widok okna:

Filtr wyświetlanych wartości:

zakres dat

typ okresu: bazowy, podatkowy, ZUS lub wszystkie

 

Menu podręczne:

Nalicz – naliczanie odbywa się dla wszystkich prezentowanych w oknie lub zaznaczonych przez użytkownika okresów oraz wszystkich zestawów elementów przypisanych w danym okresie. Nie ma znaczenia zestaw wybrany w nagłówku.

Anuluj zmiany – wybranie polecenia umożliwia zmianę wartości wprowadzonej przez użytkownika

Wykonaj raport – wybranie polecenia otwiera okno Raporty

Drukuj tabelę – wybranie polecenia otwiera okno Drukowanie

Skopiuj arkusz do schowka – wybranie polecenia kopiuje arkusz do schowka

Edycja – wybranie polecenia umożliwia edycję zapisanych wartości, również w zamkniętym okresie, a także wprowadzania nowych wartości.

Wartości wprowadzone przez użytkownika prezentowane są w czerwonej ramce, oznaczającej, że nie będą nadpisane podczas kolejnego naliczania danego okresu.

Eksport danych płacowych – eksportuje dane do formatu XML

 

Naliczanie wartości dla miesięcy i lat dla wszystkich pracowników możliwe jest z okna Okresy > zakładka Miesiące-lata.