Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Lista płac

Drukuj

Płace > Lista płac

Zakładka Płace > Lista płac okna pracownika prezentuje naliczenia listy płac w wybranym okresie płacowym.

 

Aby wyświetlić dane po otworzeniu zakładki lub zmianie parametrów wyświetlania kliknij przycisk b_odsw lub naciśnij [F5].

 

img_kip_09

 

Zestaw elementów wchodzących w skład wybranego paska płacowego (z listy Typ) określa się w oknie Zestawy elementów > Pracownik – definicje > Listy płac.

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

img_kip_08

 


Typ – rozwijana lista umożliwia wybranie typu Listy płac.

 

b_nal_okr

 

Nalicz okres dla pracownika – nalicza pracownikowi dane w wybranym okresie.

 

b_zam_okr

 

Zamknij okres dla pracownika – zamyka wskazany okres dla pracownika.

 

B_raport

 

Wykonaj raport [Ctrl+P] – otwiera okno raportów.

 

b_odsw

 

Odczytaj [F5] – powoduje odczytanie naliczonych pozycji płacowych i wyświetlenie ich w oknie wynagrodzeń.

 

ico_nalicz

 

Informuje, że System wynagrodzeń pracownika został naliczony. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia.

 

ico_liczydl_err

 

Informuje, że dane pracownika uległy zmianie i wymagają ponownego naliczenia. Jeśli przytrzymasz na tej ikonie kursor myszy, wyświetlony zostanie dymek informujący kto i kiedy dokonał ostatniego naliczenia oraz kto i kiedy ostatnio zmienił dane pracownika.