Informacje podstawowe > Kalendarze

Drukuj

Kalendarze

Kalendarz to element graficznie organizujący informacje związane z pracownikami i firmą.

Kalendarz przedstawia:

Charakter inicjalizacji dni wzorcami czasu pracy (w widoku miesięcznym).

Zarejestrowane w poszczególnych dniach zdarzenia.

Zarejestrowanie zapisy RCP erp_rcp (w widoku tygodniowym i dziennym).

Kalendarz pracownika dziedziczy inicjalizację kalendarza po kalendarzu firmy oraz kalendarzach wzorców kadrowo-płacowych, do których jest przypisany. Kalendarz inicjalizowany jest tym wzorcem czasu pracy, który ma najwyższy Priorytet inicjalizacji.

 

Kalendarz można oglądać widoku: dziennym, tygodniowym, miesięcznym oraz pełnym miesięcznym.

B_dayone1 włącza widok jednego dnia kalendarza z podziałem na godziny. Pole Data na pasku narzędziowym kalendarza umożliwia wybór wyświetlanego dnia.

hmtoggle_plus1Widok dzienny kalendarza

B_kalwek1 włącza widok tygodniowy kalendarza z podziałem na godziny.

hmtoggle_plus1Widok tygodniowy kalendarza

B_kalmie2 włącza widok miesięczny kalendarza (możliwe jest też wyświetlenie widoku pełnego miesiąca przyciskiem b_kal_pel).

 

Widoczne na oknie kolumny i dane zależą od ustawień wyświetlania. Dostępne w menu podręcznym polecenie Wyświetlanie otwiera okno umożliwiające dostosowanie wyświetlania elementów kalendarza.

 

Z wciśniętym klawiszem Shift można metodą przeciągnij i upuść przesuwać zdarzenia oraz zmieniać ich godziny rozpoczęcia/zakończenia.

Nie można przesunąć pola, jeśli w wierszu znajdują się więcej niż dwa elementy. Należy wtedy dane pole edytować za pomocą menu kontekstowego.

 

hmtoggle_plus1Pasek narzędziowy

 

hmtoggle_plus1Menu kontekstowe dla widoku dziennego i tygodniowego
hmtoggle_plus1Menu kontekstowe dla widoku miesięcznego
hmtoggle_plus1Menu kontekstowe – panel Zdarzenia

 

Inicjalizacja kalendarza

Dla każdego pracownika, wzorca oraz firmy prowadzony jest oddzielny kalendarz. Przy czym kalendarze pracowników dziedziczą inicjalizacje po kalendarzu firmy oraz kalendarzach wzorców, do których są przypisani (zgodnie z priorytetem inicjalizacji).

Kalendarz Firmy jest dobrym miejscem aby wprowadzać inicjalizacje dni kalendarza wspólne dla wszystkich pracowników jak np. święta państwowe, odbiór dnia wolnego za święto.

Kalendarz Wzorca znajduje wykorzystanie dla inicjalizacji dni kalendarza dotyczących poszczególnych grup pracowników (przypisanych do tego wzorca) np. poszczególnych brygad w systemie czterobrygadowym, zatrudnionych na etat lub część etatu.

Kalendarz Pracownika również można inicjalizować obiektami kalendarzowyminp. aby określić indywidualny odbiór dnia wolnego za święto, ale w większości przypadków w zupełności wystarcza odziedziczona inicjalizacja po firmie i wzorcach.

hmtoggle_plus1Rodzaje dni

 

Inicjalizacja kalendarza wzorcem czasu pracy >>

 

Zdarzenia

Zdarzenia oprócz ewidencji w kalendarzu automatyzują czynności związane z uzupełnianiem danych kadrowych, przypisywaniem pracowników do wzorców oraz wykonywaniem raportów.

 

Zapisy RCP (Rejestratorów Czasu Pracy) erp_rcp

Na kalendarzu w widoku dziennym i tygodniowym wyświetlane mogą być dane z rejestratorów czasu pracy.

 

Dowiedz się więcej:

Kalendarz - Ustawienia wyświetlania

Zbiorcza inicjalizacja kalendarzy