Informacje podstawowe > Pracownik - zakładka informacyjna > Płace > Rozliczanie wzorców

Drukuj

Płace > Rozliczanie wzorców

Zakładka Płace > Rozliczanie wzorców prezentuje przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych w wybranym okresie płacowym.

 

Nie wykonuj przypisania na do wzorców na tej zakładce. Dostępne na tej zakładce przyporządkowanie płacowe zostało zastąpione przez przypisanie do wzorców kadrowo-płacowych na zakładce Wzorce.

 

img_kip_36

 

Pasek narzędziowy

Na górze okna znajduje się pasek z przyciskami umożliwiający przełączenie się między pracownikami (według listy pracowników z której otwarte zostało okno).

img_kip_31
hmtoggle_plus1Przyciski wyboru pracownika

 

Na pasku narzędziowym znajduje się rozwijana lista wyboru okresu płacowego. Obok znajdują się przyciski przełączające na następny/poprzedni okres.

img_kip_08

 

btn_kip_operacje

 

Rozwija menu z wyborem operacji związanych z zarządzaniem systemem wynagrodzeń (kopiowanie, usuwanie).

 

b_dodaj_s

 

[Ctrl + plus z klawiatury numerycznej] Umożliwia dodanie elementu do systemu wynagrodzeń wzorca. Po wybraniu tego przycisku pojawi się okno Przyporządkowanie pracownika do wzorców kadrowo-płacowych, gdzie możesz wybrać element spośród dostępnych w programie.

B_Usun_s

 

[Ctrl + minus z klawiatury numerycznej] Usuwa wskazany element z systemu wynagrodzeń wzorca. Elementów będących częścią składową elementów zgrupowanych (np. premia) nie można usuwać ani przemieszczać. Można jedynie zmodyfikować sam element zgrupowany.

 

b_split10

 

Przełącza wyświetlanie drzewka katalogów wzorców z prawej strony.

 

kosz10

Kosz służy do usuwania elementów. Aby usunąć element przeciągnij go z lewego drzewka i upuść nad koszem.

 

Lewa strona okna

Po lewej stronie znajduje się drzewko wzorców kadrowo-płacowych, do których jest przyporządkowany pracownik.

 

Prawa strona okna

Po prawej stronie znajduje się drzewko katalogów (lub lista) dostępnych w programie wzorców kadrowo-płacowych.