Strona startowa

Drukuj

Informacje podstawowe

Jeśli rozpoczynasz pracę z programem zapoznaj się również z czynnościami dotyczącymi rozpoczęcia pracy >>

 

Podstawowe funkcje programu:

Okno Pracownik

Dane kadrowe (Dane kadrowe - wartości słownikowe, Transakcje, Dane kadrowe - Progi, Dane kadrowe - bilanse okresowe),

Kalendarze,

System wynagrodzeń,

Rozliczanie wynagrodzeń,

Wykonywanie raportów,

Dodawanie zdarzeń,

Realizacja zdarzeń.