O programie > Użytkownicy programu > Jak to zrobić - Sprzedawca

Drukuj

Jak to zrobić - Sprzedawca

Wypełnianie dokumentu

Wpisywanie danych podstawowych

Wpisywanie danych kontrahenta

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Ustalanie sposobu naliczania VAT

Ustalanie pozostałych danych dokumentu

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wystawianie dokumentu

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności