Strona startowa

Drukuj

Dokumenty

Menu Raporty > Dokumenty zawiera zdefiniowane raporty dotyczące dokumentów księgowych.

Zestawienie kontrolne księgowań

Księgowania automatyczne

Dokumenty poza kręgiem kosztów

Dokumenty opatrzone cechą

Zapisy opatrzone cechą

Bilans otwarcia

Bilans zamknięcia

Obroty rozpoczęcia

Ujęcie dokumentu w rej. VAT

Wydruk dziennika – graficzny

Wydruk dziennika – tekstowy

Wydruk dziennika – stary układ

 

Odnośnie wydruków Dziennika księgowań zobacz również:

Zakładka Księgi

Zakładka Dokumenty

Dialog Dziennik księgowań