Strona startowa

Drukuj

Menu Raporty

Menu Raporty otwiera się po wybraniu:

polecenia Raporty z menu Funkcje (CTRL +2)

przycisku Raporty z paska nawigacji.

 

Menu reprezentują zakładki zawierające grupy raportów.

Kliknięcie zakładki otwiera jej zawartość.

 

Zobacz także:

Konta

Zestawienia

Dokumenty

Urzędy

Księgi

Własne

Diagnostyka

Definiowanie

Alfabetyczna lista raportów