Strona startowa

Drukuj

Księgi

Menu Raporty > Księgi zawiera następujące zdefiniowane raporty:

KR – Kontrola rozrachunków

KR – Wydruk dziennika

KR – Zapisy kont w okresach

KR – Zest. obrotów i sald