Strona startowa

Drukuj

Dokumenty poza kręgiem kosztów

Jeśli w programie (Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne) zdefiniujesz konta kręgu kosztów, to program będzie przeprowadzał automatyczną kontrolę kręgu kosztów. Jeśli w księgowanym dokumencie kwota jednej ze stron zapisu będzie księgowana na konto zdefiniowane w ustawieniach, a po drugiej stronie na inne konto, wówczas taki zapis zostanie opatrzony specjalną cechą – zapis poza kręgiem kosztów.

 

Zestawienie dokumentów zawierających takie zapisy będzie dostępne w oknie Dokumenty poza kręgiem kosztów. Zapisy wychodzące poza krąg kosztów będą wyróżnione wykrzyknikiem (!).

 

Raport Dokumenty poza kręgiem kosztów generowany jest dla dokumentów znajdujących się w Księgach. Dla dokumentów znajdujących się w buforze można wygenerować raport Zapisy poza kręgiem kosztów.

 

Elementy okna

W tabeli zestawione są informacje z dokumentów takie, jak:

Data – dzień zaksięgowania dokumentu

Nr – numer kolejny księgowania

Data dokum. – data wystawienia dokumentu

Numer dokum. – numer własny dokumentu

Symbol – numer ewidencyjny dokumentu

Okres – okres sprawozdawczy, w który został zaksięgowany dokument.

Sygnatura – nazwa użytkownika księgującego dokument.

 

Przyciski poleceń:

Usuń cechę – usuwa z wskazanego zapisu cechę oznaczającą wychodzenie poza krąg kosztów.

Zamknij – zamyka okno zestawienia dokumentów poza kręgiem kosztów.

 

Zobacz także:

Przeglądanie zestawionego raportu