Strona startowa

Drukuj

Zapisy opatrzone cechą

W oknie Zapisy opatrzone cechą możesz przeglądać lub drukować grupy zapisów, którym nadałeś poprzednio cechy.

W tabeli zestawione są informacje z dokumentów takie, jak:

Data – jest to data zaksięgowania dokumentu

Opis – jest to tekst wpisany w odpowiednim polu przy wprowadzaniu dokumentu

Konto – jest to numer konta, na które zaksięgowano zapis

Wn – jest to kwota zaksięgowana po stronie Wn

Ma – jest to kwota zaksięgowana po stronie Ma

C – jest to kolumna, w której wybranie przycisku DROP24 przy podświetlonej linii (lub klawiszy Ctrl +¤) rozwija okno z listą wszystkich cech posiadanych przez dany zapis.

 

Suma

Pola zawierają zsumowane kwoty wszystkich wyświetlonych zapisów po stronie Wn i Ma.

 

Przyciski poleceń:

Dokument – powoduje otwarcie okna przeglądanie dla dokumentu

Cechy – otwiera dialog Cechy strony zapisu, w którym możesz wyselekcjonować jedną lub więcej interesujących Cię cech. Po zamknięciu tego okna w tabeli wyświetlona zostanie skrócona informacja o zapisach mających wybrane przez Ciebie cechy.

Pole wyboru CHKBOX16Część wspólna – powoduje, że w tabeli wyświetlona zostanie informacja o tych zapisach, które mają jednocześnie wszystkie wybrane przez Ciebie cechy. Jeżeli pole wyboru nie jest aktywne, wówczas wyświetlone są dane dotyczące zapisów mających co najmniej jedną wybraną cechę.

Zestawienie cech – otwiera okno Zestawienie zapisów według cech.

Zamknij – kończy pracę w oknie Zapisy opatrzone cechą.