Deklaracje > Deklaracje CIT-8ST

Drukuj

Deklaracje CIT-8ST

 

Program pilnuje aby za dany okres (rok) była tylko jedna zatwierdzona deklaracja. Jeśli istnieje potrzeba wycofania zatwierdzenia deklaracji to w menu Operacje dostępne jest polecenie to umożliwiające (operacja nie będzie możliwa jeśli dla deklaracji wysłana została e-deklaracja i odebrane zostało UPO).

 

Wypełnianie deklaracji podatkowej >>

 

Dane deklaracji

Przycisk Dane deklaracji (Alt+i) otwiera okno umożliwiające wprowadzenie:

informacji o liczbie pracowników zatrudnionych w oddziałach firmy (wykazywanej w sekcji E deklaracji CIT-8ST),

wykazu zakładów/oddziałów (wykazywanego na załączniku CIT/A).

 

img_fk_198

 

Zakładka - CIT-8ST Sekcja E - Liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach)

Po przełączeniu w tryb edycji (przycisk Edytuj) zakładka umożliwia wprowadzenie informacji liczbie pracowników w oddziałach firmy.

 

Za pomocą przycisku:

Pobierz z ostatniego CIT-8ST można wczytać dane z ostatniej zatwierdzonej deklaracji CIT-8ST lub jej korekty.

Kopiuj do CIT/A można skopiować wybrane pozycje z tej listy na zakładkę z wykazem zakładów (oddziałów) dla CIT/A.

 

Załącznik CIT/A - Sekcja B (Wykaz zakładów/oddziałów)

 

Wprowadzenie danych na tej zakładce dostępne jest po zaznaczeniu na deklaracji że dołączany jest załącznik CIT/A (w sekcji C).

 

Po przełączeniu w tryb edycji (przycisk Edytuj) zakładka umożliwia wprowadzenie informacji o zakładach (oddziałach) firmy dla załącznika CIT/A.  

 

Część informacji o oddziałach wprowadzić automatycznie na podstawie danych wprowadzonych dla sekcji E deklaracji CIT-8ST za pomocą przycisku Kopiuj do CIT/A znajdującego się na zakładce CIT-8ST Sekcja E - Liczba zatrudnionych w zakładach (oddziałach).