Deklaracje > Deklaracja podatkowa VAT-27

Drukuj

Deklaracja podatkowa VAT-27

Miesięczna/kwartalna deklaracja podsumowująca dostarcza informacji, z jakim kontrahentem w obrocie krajowym zostały przeprowadzone w danym miesiącu/kwartale transakcje handlowe. Deklaracja obowiązuje firmy rozliczające transakcje w procedurze odwrotnego obciążenia.

 

hmtoggle_plus1        Dodawanie nowej deklaracji VAT-27


hmtoggle_plus1        Wydruk deklaracji


 

Poszczególne pola zawierają dane, które znajdą się na wydruku w odpowiednich polach deklaracji sformatowanych zgodnie z obowiązującym wzorem. Układ pól w oknie odbiega od wzoru dla ułatwienia ich edycji.

hmtoggle_plus1        Opis okna

 

Zapisana deklaracja będzie widoczna w oknie Lista deklaracji z odpowiednim statusem.

Deklarację można wystawić jako e-deklarację i będzie ona widoczna w oknie Lista e-Deklaracji programu e-Deklaracje.

 

Formuły pól obliczeniowych:

Wszystkie formuły należy budować zgodnie ze składnią języka AmBasic.

Informacja na temat funkcji podatkowych znajduje się na stronie Funkcje podatkowe.

 

Obsługa błędów przy przeliczaniu deklaracji

W przypadku wystąpienia błędu w formule obliczającej wartość danego pola, wygenerowany automatycznie raport zgłosi informację o błędzie. W informacji zawarty będzie charakter błędu oraz numer linii.

 

Aby poprawić dany błąd należy otworzyć w edytorze raportów raport „dekl_[nazwa_użytkownika][numer].sc" (docelowo znajdzie się w nowej kategorii „Deklaracje") i na podstawie numeru linii należy zlokalizować pole dla którego wystąpił błąd. Błąd należy poprawić w edytorze formuł okna deklaracji – wszelkie zmiany w raporcie zostaną utracone przy następnym przeliczeniu deklaracji.

 

 

Zobacz także:

Edytor formuł okna deklaracji