Deklaracje > Wystawianie nieobsługiwanych w programie e-deklaracji i załączników do e-deklaracji

Drukuj

Wystawianie nieobsługiwanych w programie e‑deklaracji i załączników do e‑deklaracji

Program Finanse i Księgowość, we współpracy z Repozytorium Dokumentów umożliwia wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Program nie obsługuje jednak wszystkich możliwych załączników i deklaracji. Rozwiązaniem jest skorzystanie z interaktywnych formularzy podatkowych, udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W niniejszym dokumencie przedstawione zostały procedury umożliwiające dołączanie do e-deklaracji brakujących załączników oraz wystawianie nieobsługiwanych w programie elektronicznych deklaracji podatkowych.

 

Pod pojęciem interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów, rozumiemy formularze automatycznie aktualizujące zawartość deklaracji o wprowadzane dane (importowane lub wpisywane własnoręcznie).

 

Przygotowana instrukcja opiera się na współpracy z Repozytorium Dokumentów. Szczegóły dotyczące zarządzania wystawionymi e‑deklaracjami, min. podpisywanie, wysyłanie i potwierdzanie dokumentów, znajdują się w pomocy Repozytorium Dokumentów.

 

Lista obsługiwanych e-deklaracji i załączników do e-deklaracji

Poniżej znajduje się lista deklaracji elektronicznych i załączników do e-deklaracji, które aktualnie można wystawić w programie Finanse i Księgowość.

 

CIT-8 z załącznikami:

CIT/KW,

CIT/BR,

CIT/WZ,

CIT-D,

CIT-IP,

CIT-8/O,

CIT-PD,

CIT-M.

 

CIT-8E z załącznikiem CIT/EZ.

 

CIT-8ST z załącznikiem CIT/A.

 

VAT-7 i VAT-7K z załącznikiem VAT-ZD.

 

VAT-7D z załącznikami:

VAT-ZT,

VAT-ZZ,

VAT-ZD,

NAD-ZP.

 

Oraz deklaracje elektroniczne: VAT-27, VIU-DO, VAT-UE i VAT-UEK.

 

Uzupełnianie e-deklaracji o nieobsługiwane w programie załączniki

Procedura uzupełniania e-deklaracji o brakujące załączniki wygląda następująco:

1.Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Acrobat Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

2.Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

3.Wyeksportowanie z Repozytorium Dokumentów e-deklaracji do pliku XML.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

4.Import danych z e-deklaracji do interaktywnego formularza.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

5.Uzupełnienie w interaktywnym formularzu niezbędnych danych i wartości.

hmtoggle_plus1Dodawanie załącznika w interaktywnym formularzu

 

6.Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do pliku XML.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

7.Import zaktualizowanej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów.

hmtoggle_plus1Więcej informacji

 

Tak przygotowana deklaracja, uzupełniona o brakujące załączniki, będzie widoczna w Repozytorium Dokumentów oraz w programie Finanse i Księgowość.

 

Wystawianie nieobsługiwanych w programie e-deklaracji

Procedura przygotowywania e-deklaracji podatkowych, których nie obsługuje program Finanse i Księgowość również wykorzystuje interaktywne formularze deklaracji Ministerstwa Finansów. W tym przypadku nie ma możliwości importu danych z programu do formularza deklaracji - formularze wypełniane są własnoręcznie.

 

Procedura przygotowania nieobsługiwanych przez program e-deklaracji została opisana w poniższych punktach.

 

Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Reader

Szczegóły dotyczące pobrania i zainstalowania dodatku do programu Adobe Acrobat Reader na stanowisku komputerowym, na którym będą prowadzone prace z e-deklaracjami, opisane są powyżej w punkcie Pobranie i zainstalowanie dodatku do programu Adobe Acrobat Reader.

 

Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji

Szczegóły dotyczące pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e‑deklaracji, opisane są powyżej w punkcie Pobranie ze strony internetowej Ministerstwa Finansów interaktywnych formularzy e-deklaracji.

 

Własnoręczne uzupełnienie danych i wartości w interaktywnym formularzu deklaracji

Kolejnym etapem jest własnoręczne uzupełnienie interaktywnego formularza deklaracji o niezbędne dane i wartości. Dane wprowadzane są do formularza własnoręcznie.

Formularz IFT-1R – uzupełnianie deklaracji o niezbędne dane.

 

Zapisanie własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów

Po wypełnieniu formularza deklaracji, można przejść do etapu zapisywania e-deklaracji do pliku XML.

 

W odróżnieniu od aktualizacji istniejącej e-deklaracji, w tym przypadku konieczne jest utworzenie nowego pliku XML deklaracji i wklejenie do niego danych, skopiowanych z interaktywnego formularza.

 

Aby skorzystać z pliku XML istniejącej e-deklaracji:

utwórz kopię pliku istniejącej e-deklaracji pod nową nazwą,

usuń zawartość tego pliku,

do pustego pliku wklej nową treść, skopiowaną z interaktywnego formularza e-deklaracji (szczegóły opisane w punkcie Zapisanie zaktualizowanej e-deklaracji do pliku XML).

zapisz zmiany i zamknij plik.

 

Import własnoręcznie utworzonej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów

Szczegóły dotyczące importu e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów opisane są powyżej w punkcie Import zaktualizowanej e-deklaracji do Repozytorium Dokumentów.