Deklaracje > Lista raportów JPK

Drukuj

Lista raportów JPK

Okno Lista raportów JPK jest wywoływane z paska nawigacji Deklaracje [Ctrl+8] > Raporty JPK > Lista raportów JPK.

 

Okno zawiera listą utworzonych raportów JPK i umożliwia:

wysyłkę raportów JPK do Ministerstwa Finansów,

pobranie poświadczenia UPO,

wydruk poświadczenia UPO.

 

Okno jest dostępne, gdy w repozytorium dokumentów dostępny jest moduł e-Deklaracje.

 

Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK >>

 

Zobacz również:

Jednolity plik kontrolny - e-sprawozdania finansowe >>