Deklaracje > Parametry wyliczania deklaracji

Drukuj

Parametry wyliczania deklaracji

Okno otwiera się po wybraniu z paska narzędziowego przycisku Deklaracje, a następnie w oknie Lista deklaracji przycisku Nowy. Istnieje również możliwość otwarcia okna poprzez wybranie przycisku Operacje w oknie deklaracji podatkowej, a następnie z listy Parametry wyliczenia deklaracji.

 

Okno służy do ustalenia danych niezbędnych do wyliczenia deklaracji podatkowej.

 

W tabeli przedstawiona jest nazwa parametru oraz jej wartość.

 

Dane potrzebne do wyliczenia deklaracji są uzależnione od wcześniej wybranej deklaracji.

 

hmtoggle_plus1        Parametry wyliczania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, JPK_V7M, JPK_V7K


hmtoggle_plus1        Parametry wyliczenia deklaracji VAT-27


hmtoggle_plus1        Parametry wyliczania deklaracji CIT-2, CIT-8, PIT-5, PIT-5 (L)


hmtoggle_plus1        Parametry wyliczania deklaracji CIT-8E, CIT-8ST

 

Przyciski

Oblicz – wybranie przycisku spowoduje wykonanie obliczeń i otworzenie okna Deklaracja podatkowa z właściwą deklaracją.

Anuluj – wybranie przycisku zamyka okno bez wykonywania obliczeń.

 

Prawidłowe wyliczenie deklaracji zależy od parametrów definiowanych w oknie Deklaracje [ctrl+8] > Ustawienia > Parametry deklaracji.