Deklaracje > Obsługa załączników do deklaracji

Drukuj

Obsługa załączników do deklaracji VAT

hmtoggle_plus1        VAT-ZT Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku


hmtoggle_plus1        VAT-ZZ Wniosek o zwrot podatku VAT


hmtoggle_plus1        ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji


hmtoggle_plus1        NAD-ZP Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych


hmtoggle_plus1        VAT-ZD Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego


hmtoggle_plus1        CIT/KW


hmtoggle_plus1        CIT/BR Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową


hmtoggle_plus1        CIT/WZ


hmtoggle_plus1        CIT-D


hmtoggle_plus1        CIT/IP


hmtoggle_plus1        CIT-8/O Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

 

Po zaznaczeniu odpowiedniego pola na deklaracji, załącznik jest wystawiany automatycznie.

 

Zobacz także:

Ustawienia parametrów deklaracji

Wystawianie nieobsługiwanych w programie e-deklaracji i załączników do e-deklaracji