Deklaracje > e-Sprawozdania finansowe JPK_SF

Drukuj

e-Sprawozdania finansowe JPK_SF

Akademia Symfonii

Kurs - E-sprawozdania w Symfonia Finanse i Księgowość*

 

* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>>

 

Aby przygotować sprawozdanie finansowe (JPK_SF):

1.Kliknij przycisk Deklaracje (Ctrl+8).

2.W oknie Deklaracje kliknij e-Sprawozdania.

3.Kliknij Nowe e-Sprawozdanie finansowe aby przejść do tworzenia nowego sprawozdania.

4.Ustaw parametry przygotowywanego sprawozdania i zatwierdź przyciskiem Utwórz sprawozdanie. Operacja przygotuje nie wypełniony jeszcze danymi plik XML z układem sprawozdania i otworzy go w oknie edytora JPK_SF.

5.W oknie edytora wybierz zakładkę e-Sprawozdania finansowe paska narzędziowego i kliknij Pobierz dane z FK, aby uzupełnić sprawozdanie danymi firmy. Tylko sprawozdania przygotowywane ze statusem firmy jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne wczytują dane firmy, bilansu oraz RZiS, dla pozostałych statusów możliwe jest wczytanie tylko danych identyfikacyjnych firmy.

6.Po sprawdzeniu i uzupełnieniu danych sprawozdania kliknij przycisk Zapisz.

 

Dane pobierane dla e-sprawozdania finansowego nie uwzględniają ręcznych zmian wartości Bilansu i RZiS. W takiej sytuacji zmieniane dane należy poprawić w edytorze JPK_SF .

 

Sprawozdania zapisywane są we wskazanym przez użytkownika katalogu, do którego dostęp regulowany jest mechanizmami systemu windows. Do użytkownika należy zabezpieczenie plików sprawozdań przed niepowołanym dostępem.

 

Układ sprawozdania

Status firmy – pole wyboru statusu firmy na podstawie którego określane są elementy sprawozdania. Tylko sprawozdania dla firm o statusie jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne umożliwiają wczytanie danych dla wszystkich elementów sprawozdania. Status firmy a stosowane schemy XLS >>

Prezentacja kwot – zależnie od wybranej opcji, kwoty na sprawozdaniu prezentowane będą w złotych lub w tysiącach złotych.

Miejsce złożenia sprawozdania – określa czy deklaracja składana będzie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Wybór wpływa na uzupełniane na sprawozdaniu dane identyfikujące KRS/NIP i ich walidację.

 

Sprawozdanie za okres

Grupa zawiera ustawienia wyboru roku obrachunkowego (dostępne dla firm o statusie jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne) i okresu za jaki wykonane będzie sprawozdanie.

 

Dane z FK

Grupa ustawień dotyczących przygotowania sprawozdania do wczytania danych.

Pobierz dane identyfikacyjne firmy – gdy zaznaczone sprawozdanie umożliwi wczytanie w edytorze danych identyfikacyjnych firmy. Aby wczytać dane firmy należy kliknąć przycisk Pobierz dane z FK.

Wybierz układ zgodny ze statusem firmy – gdy zaznaczone sprawozdanie umożliwi wczytanie w edytorze danych przyciskiem Pobierz dane z FK na podstawie wybranego niżej Bilansu i Rachunku Zysków i Strat. Tylko sprawozdania dla firm o statusie jednostki małe, jednostki mikro, jednostki inne umożliwiają wczytanie bilansu i RZiS.

Na listach dostępne są tylko układy bilansu i RZiS możliwe do zastosowania dla wybranego statusu firmy. Filtrowanie wykonywane jest na podstawie ustawienia w kolumnie Typ jednostki dla poszczególnych Bilansów i Rachunków Zysków i Strat.

 

Uwzględnij dane z bufora – wczytywane do sprawozdania dane będą uwzględniać dokumenty zapisane do ksiąg oraz dokumenty znajdujące się w buforze.

 

Elementy sprawozdania

W tej części prezentowany jest wybór sekcji sprawozdania oraz sposobu ich przygotowania. Struktura sprawozdania zależy od wybranego z lewej strony Statusu firmy.

 

img_jpk_sf_01

 

Inne ustawienia

Nie pokazuj i nie zapisuj zerowych wartości dla kolumny "Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy" – zaznacz to pole jeśli na sporządzanym sprawozdaniu nie planujesz uzupełniać informacji dot. przekształconych danych porównawczych. Gdy pole jest odznaczone kolumna przekształconych danych porównawczych nie będzie wyświetlana i zapisywana w pliku sprawozdania.

 

Zobacz także:

Jednolity plik kontrolny

Obsługiwane sprawozdania JPK_SF