Szybki start dla nowych użytkowników > Jak usunąć e-przelew

Drukuj

Jak usunąć e-przelew

Aby usunąć Przelew krajowy, Przelew do US lub Przelew do ZUS:

1.Trzeba mieć nadane prawo Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz prawo Usuwanie przelewów.

2.W oknie firmy wybiera się przycisk Dokumenty.

3.W panelu Dokumenty, w zależności od typu zlecenia jakie ma być usunięte, trzeba wskazać na liście: Przelewy, Przelewy krajowe, Przelewy walutowe, Przelewy do US lub Przelewy do ZUS.

4.Na liście przelewów, po zaznaczeniu zlecenia przeznaczonego do usunięcia, należy wybrać akcje Usuń.

5.Możliwe jest usuwanie przelewów ze statusem: Do wysłania, Do akceptacji, Nie zaakceptowany, Odrzucony, Anulowany. Usuwanie przelewu jest poprzedzone komunikatem "Czy na pewno chcesz usunąć zaznaczony przelew?" a użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji czy dokument usuwać, czy jednak pozostawić go w programie. Przelewów o statusie Wysłany nie można od razu usunąć. Należy użytkownikowi nadać prawo Anulowanie przelewu co umożliwi zmianę statusu przelewu na Anulowany, a następnie usunięcie przelewu z listy. Warto mieć na uwadze, że anulowanie dokumentu powinno mieć miejsce tylko wtedy gdy przelew nie został już zrealizowany w banku. Przelew o statusie Zrealizowany można usunąć, ale po wcześniejszym usunięciu operacji z nim powiązanych. Status przelewu zmienia się wówczas na Wysłany, a to pozwala na jego anulowanie i w konsekwencji usunięcie.

 

Podstawowe pojęcia