Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Akceptacja poleceń przelewów do realizacji

Drukuj

Akceptacja poleceń przelewów do realizacji

Możliwość wykonania akceptacji przelewu dostępna jest dla pracowników z nadanymi uprawnieniami: Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz Akceptacji i odrzucania przelewów.

W oknie Parametry pracy w menu Ustawienia wybrany jest obieg dokumentów z wymaganą akceptacją przelewów.

1.Z menu nawigacji wybierz stronę domową.

2.W panelu e-Przelewy widoczna jest lista poleceń przelewów z poszczególnymi statusami, m.in. Do akceptacji. Obok nazw poszczególnych statusów znajduje się informacja, ile poleceń przelewów ma dany status.

3.Kliknij w liczbę określającą ilość poleceń przelewów oczekujących na akceptację. Liczba ta działa jak filtr i otwiera okno Przelewy: e-Przelewy do akceptacji.

4.Wybierz przelew, który chcesz zaakceptować i kliknij przycisk Akceptuj.

5.Polecenie przelewu zmieni status na Do wysłania.

6.Można też odrzucić przelew poleceniem Odrzuć, które zmienia status polecenia na Niezaakceptowany.

7.Czynność akceptacji lub odrzucenia można wykonać zbiorczo dla kilku przelewów.

8.W historii przelewów zapisana została informacja, kto i kiedy zmieniał status poleceń przelewów.

9.Zaakceptowane przelewy ze statusem Do wysłania można wysłać do banku.