Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Usuwanie wystawionych poleceń przelewów

Drukuj

Usuwanie wystawionych poleceń przelewów

Możliwość usuwania polecenia przelewu dostępna jest dla pracowników z nadanymi uprawnieniami: Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz Usuwanie przelewów.

Jeżeli obieg dokumentów w programie posiada wymóg akceptacji przelewów, wówczas:

Wybierz z listy poleceń przelewów dokument, który chcesz usunąć. Jest to możliwe, o ile ma jeden ze statusów: Do akceptacji, Niezaakceptowany, Anulowany, Do wysłania lub Odrzucony przez bank.

Wybierz polecenie Usuń.

Polecenie przelewu zostanie usunięte i nie będzie widoczne na liście.

Wybierz z listy poleceń przelewów dokument, który chcesz usunąć. Jeżeli ma status Wysłany lub Zrealizowany, po wybraniu polecenia Usuń pojawi się komunikat, że przelew nie może być usunięty, ponieważ ma status odpowiednio Wysłany lub Zrealizowany.

 

Jeżeli obieg dokumentów w programie nie ma wymogu akceptacji przelewów, wówczas:

Wybierz z listy poleceń przelewów dokument, który chcesz usunąć, mający status Do wysłania, Anulowany lub Odrzucony przez bank.

Wybierz polecenie Usuń.

Polecenie przelewu zostanie skutecznie usunięte z listy przelewów.