Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Polecenie przelewu krajowego

Drukuj

Polecenie przelewu krajowego

Przy użyciu przycisku Zleć przelew otwierane jest okno Polecenie przelewu, w którym wprowadza się dane szczegółowe zlecenia przelewu krajowego.

 

W lewej części Polecenia przelewu widoczne są Dane wystawcy polecenia.

 

Dane odbiorcy przelewu bankowego należy wprowadzić w prawej części okna i są to:

Nr rachunku – numer rachunku bankowego,

Nazwa – nazwa odbiorcy przelewu,

Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość – dane adresowe odbiorcy przelewu.

 

Przycisk Sprawdź umożliwia weryfikację poprawności rachunku bankowego kontrahenta z białą listą Krajowej Administracji Skarbowej. Weryfikacja nie jest aktywna dla przelewów realizowanych mechanizmem podzielonej płatności.

 

W panelu Szczegóły płatności należy uzupełnić pozycje:

Podzielona płatność – przełącza dla przelewu mechanizm podzielonej płatności. Gdy włączony dostępne są dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP –  numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność, lub okres za który wykonywany jest przelew zbiorczy.

Obsługiwane systemy bankowe >>

 

Tytułem – czego dotyczy zlecenie przelewu,

Kwota kwota na jaką opiewa zlecenie przelewu,

Termin realizacji – termin w jakim przelew ma być zrealizowany.

 

Przycisku Zapisz zapisuje wprowadzone dane a zlecenie pojawia się na liście przelewów krajowych.

 

Dane szczegółowe wystawionego zlecenia przelewu krajowego można edytować na zakładkach szczegółów.

 

Jak zlecić e-Przelew

Przelewy krajowe

Podstawowe pojęcia