Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Anulowanie polecenia przelewu

Drukuj

Anulowanie polecenia przelewu

Możliwość anulowania polecenia przelewu dostępna jest dla pracowników z nadanymi uprawnieniami: Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz Anulowanie przelewów.

1.Opcjonalnie z listy przelewów, przelewów krajowych, do ZUS lub US wybierz przelew, który chcesz edytować. Możliwa jest edycja przelewów o statusie Wysłany.

2.Aby anulować wysyłkę polecenia przelewu, wybierz z lisy polecenie przelewu ze statusem Wysłany

3.Następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Anuluj wysłany przelew. Przelew może zostać anulowany jedynie w przypadku, gdy nie został zrealizowany przez bank.

4.Akcję anulowania polecenie przelewu można przerwać.

5.Wysyłka polecenia przelewu zostanie anulowana, a przelew uzyska status Anulowany.

6.Informacja na temat przeprowadzonych akcji znajduje się na zakładce Historia danego polecenia przelewu.