Szybki start dla nowych użytkowników > Jak zlecić e-Przelew 

Drukuj

Jak zlecić e-Przelew

Aby zlecić przelew krajowy:

1.Trzeba mieć nadane prawo Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz prawo Zlecanie przelewów.

2.W oknie firmy należy wybrać przycisk Dokumenty.

3.Aby zlecić e-przelew krajowy kliknij Zleć przelew w oknie listy Przelewy lub Przelewy krajowe.

4.W kolejnym oknie Polecenie przelewu konieczne jest wypełnienie danych odbiorcy przelewu bankowego, tytułu zlecenia oraz kwoty i terminu płatności. Kliknięcie przycisku btn_rach_bank otwiera okno wyboru rachunku bankowego. Kliknięcie przycisku btn_wyb_kontra otwiera okno wyboru kontrahenta.

5.Jeśli chcesz przygotować przelew z mechanizmem podzielonej płatności zaznacz opcję Mechanizm podzielonej płatności i uzupełnij dodatkowe pola:

Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z faktury,

NIP –  numer NIP identyfikujący dostawcę / usługodawcę,

Numer faktury – numer faktury w związku z którą wykonywana jest płatność.

6.Wprowadzone zmiany akceptuje się przyciskiem Zapisz.

7.Wprowadzone zlecenie pojawi się na liście przelewów krajowych.

 

Aby zlecić przelew walutowy:

1.Trzeba mieć nadane prawo Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz prawo Zlecanie przelewów.

2.W oknie firmy należy wybrać przycisk Dokumenty.

3.Aby zlecić przelew walutowy kliknij Zleć przelew w oknie listy Przelewy walutowe.

4.W kolejnym oknie Polecenie przelewu konieczne jest wypełnienie danych odbiorcy przelewu bankowego, tytułu zlecenia oraz kwoty i terminu płatności. Kliknięcie przycisku btn_rach_bank otwiera okno wyboru rachunku bankowego. Kliknięcie przycisku btn_wyb_kontra otwiera okno wyboru kontrahenta.

5.Wprowadzone zmiany akceptuje się przyciskiem Zapisz.

6.Wprowadzone zlecenie pojawi się na liście przelewów krajowych.

 

Repozytorium Dokumentów umożliwia zlecanie elektronicznych przelewów krajowych oraz przelewów walutowych. Polecenia przelewów do US i ZUS wystawiane są w module Finanse i Księgowość, skąd są następnie przesyłane do modułu Repozytorium Dokumentów.

 

Zobacz także:

Konfiguracja systemów bankowych