Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Łączenie przelewów z operacjami bankowymi

Drukuj

Łączenie przelewów z operacjami bankowymi

W celu połączenia zlecenia przelewu z właściwą operacją bankową należy skorzystać z opcji Powiąż z operacją bankową. Na liście przelewów należy zaznaczyć przelew o statusie Wysłany, a następnie wybrać z menu kontekstowego opcję Powiąż z operacją bankową. Spowoduje to otwarcie okna Wybór elementy: Operacje bankowe. Na liście widoczne są operacje bankowe wyfiltrowane według kryteriów: numer rachunku odbiorcy i kwota na przelewie są zgodne z numerem rachunku odbiorcy i kwotą operacji oraz dokumenty są operacjami obciążeniowymi. Lista widocznych operacji bankowych opisana jest cechami dokumentów umożliwiającymi użytkownikowi podjęcie decyzji o połączeniu operacji z przelewem bankowym. Wybór operacji bankowych trzeba zaakceptować przyciskiem Użyj. Powiązany z operacją bankową przelew będzie miał status Zrealizowany.

 

Opcja Powiąż z operacją bankową jest aktywna dla użytkownika z nadanym prawem Łączenie przelewów z operacjami.

 

Zobacz także:

Operacje bankowe

Podstawowe pojęcia