Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Edycja polecenia przelewu

Drukuj

Edycja polecenia przelewu

Możliwość wykonania edycji przelewu dostępna jest dla pracowników z nadanymi uprawnieniami: Prawo do e-Przelewów, Dostęp do przelewów oraz Edycja przelewów.

1.Opcjonalnie z listy przelewów, przelewów krajowych, do ZUS lub US wybierz przelew, który chcesz edytować. Możliwa jest edycja przelewów o statusie Do akceptacji, Niezaakceptowany, Anulowany, Do wysłania lub Odrzucony przez bank.

2.Zmień dane przelewu w dolnym panelu, na zakładce: Szczegóły, Załączniki (Dodaj) lub Linki (Dodaj), w zależności od tego, jakie zmiany planujesz wprowadzić.

3.Zapisz zmiany poleceniem Zapisz.

4.Po zapisaniu zmian szczegóły przelewu zostały zaktualizowane.

5.W historii przelewu odnotowana została informacja, kto i kiedy zmienił treść przelewu.

6.Jeżeli zmiany będą wprowadzane do polecenia przelewu ze statusem Do wysłania, to w przypadku obiegu dokumentów z wymaganą akceptacją, zmiany będą skutkować zmianą statusu przelewu na status Do akceptacji.

7.Polecenia przelewu ze statusem Wysłany bądź Zrealizowany są nieedycyjne.