Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Polecenie Importuj przelew

Drukuj

Polecenie Importuj przelew

Jeżeli polecenie przelewu krajowego, do ZUS lub US zostało wystawione poza programami Symfonia, można je zaimportować w postaci pliku xml do repozytorium dokumentów.

W celu zaimportowania pliku należy posłużyć się poleceniem Importuj, które otwiera okno systemowe wyboru katalogów i plików do pobrania.

Import polecenia przelewu krajowego do ZUS lub US można wykonać odpowiednio w oknach Przelewy, Przelewy krajowe, Przelewy do ZUS i Przelewy do US. Polecenie Import widoczne jest w głównym menu okien.

Zaimportowane polecenia przelewów widoczne są na liście przelewów.