Praca z danymi firmy > Przelewy bankowe > Przelewy krajowe i podzielona płatność

Drukuj

Przelewy krajowe i podzielona płatność

e‑Przelew krajowy to przelew wystawiony w postaci elektronicznej bezpośrednio z programów Symfonia lub pobrany z programów zewnętrznych do repozytorium dokumentów. Wprowadzona w programie funkcjonalność e‑przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych poleceń przelewów krajowych a także odbierania wyciągów bankowych i poszczególnych operacji bankowych.

 

W oknie Przelewy krajowe prezentowana jest lista elektronicznych zleceń przelewów krajowych. Pasek narzędziowy, za pomocą którego możemy wykonywać operacje związane z przelewami krajowymi zawiera następujące polecenia:

Zleć przelew – umożliwia wprowadzenie zlecenia przelewu krajowego w oknie Polecenie przelewu. Zasady zlecania przelewów krajowych zostały opisane w: Jak zlecić e-Przelew.

Wyślij – umożliwia wysłanie przelewów ze statusem Do wysłania. Zasady wysyłania przelewów krajowych zostały opisane w: Jak wysłać e-Przelew.

Akceptuj – pozwala zaakceptować zaznaczone na liście przelewy bankowe. Przycisk jest aktywny przy włączonym parametrze pracy: Wymagana akceptacja przelewów.

Odrzuć – umożliwia odrzucenie krajowego zlecenia przelewu bankowego.

Usuń – umożliwia usunięcie zlecenie krajowego przelewu bankowego. Szczegóły procesu usuwania przelewów zostały opisane w: Jak usunąć e-Przelewy bankowe.

Drukuj szczegóły – umożliwia wydrukowanie raportu z historią zlecenia przelewu krajowego,

Importuj – umożliwia pobranie e-przelewu w postaci pliku .xml wystawionego poza programami Symfonia. Prawidłowo pobrana pozycja pojawi się na liście przelewów.

 

Dodatkowo w oknie Przelewy krajowe z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy można wybrać operacje Zleć przelew oraz Importuj. Z pozycji wybranego przelewu w menu kontekstowym dostępne są również polecenia: Wyślij, Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Drukuj szczegóły, Anuluj wysłany przelew, Oznacz jako odrzucony przez bank oraz Powiąż z operacją bankową.

Tabela z listą przelewów krajowych składa się z nagłówka oraz z listy przelewów. Kolumny tabel opisują cechy każdego z przelewów. Podczas pracy z tabelami można indywidualnie dostosować szerokość kolumn oraz można sortować pozycje listy w poszczególnych kolumnach. Podwójne kliknięcie na pionową linie podziału powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumny do zawartości wiersza. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Dostosowywanie widoku kolumn na listach elementów

 

hmtoggle_plus1Kolumny tabeli

 

W prawym górnym rogu okna Przelewy krajowe znajdują się przyciski:

Odswierz1 odświeżanie listy przelewów krajowych,

Filtr2  filtr krajowych przelewów krajowych,

lupka przeszukiwanie listy przelewów krajowych.

 

Szczegóły

Po wybraniu na liście przelewu krajowego w dolnej części okna prezentowane są szczegóły przelewu krajowego.

 

Wprowadzone zlecenia bankowe widoczne są na liście w oknie przelewów krajowych. Dane szczegółowe zleceń można podejrzeć oraz edytować w dolnym panelu szczegółów dokumentu.

 

Na zakładce Szczegóły widoczne są dane Wystawcy rachunku oraz Dane odbiorcy zlecenia przelewu takie jak: numer rachunku bankowego, nazwa firm, adres wystawcy oraz odbiorcy zlecenia przelewu bankowego. W szczegółach płatności znajdują się informacje dotyczące tytuł płatności, kwoty, terminu realizacji oraz statusu zlecenia przelewu.

 

Na zakładce Załączniki mamy możliwość podejrzenia załączników zlecenia oraz dodania nowego dokumentu. Zakładka z listą załączników opisana jest cechami: Nazwa pliku, Zawartość, Rozmiar, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno Nowy załącznik umożliwiając dodanie załącznika,

Otwórz – otwiera podgląd wybranego dokumentu,

Zapisz jako – otwiera okno systemowe umożliwiając zapisanie załącznika we wskazanej lokalizacji,

Edytuj – otwiera okno Edycja typu załącznika

Usuń – usuwa wybrany dokument.

 

Na zakładce Linki mamy możliwość podejrzenia i edycji linków do zlecenia bankowego. Linki powiązane opisane są cechami: Adres, Zawartość, Opis. Na pasku narzędziowym dostępne są następujące akcje:

Dodaj – otwiera okno dodawania nowego linka: Nowy link,

Otwórz – otwiera wskazaną lokalizację,

Edytuj – umożliwia edytowanie linka tj.: adres lokalizacji i opis linka,

Usuń – usuwa link.

 

Na zakładce Dokumenty powiązane prezentowane są dokumenty powiązane z przelewem bankowym. Dokumenty opisane są cechami: Numer, Typ, Data wprowadzenia, Rodzaj powiązania. Na pasku narzędziowym dostępna jest akcja Otwórz.

 

Na zakładce Historia znajdują się informacje o zdarzeniach związanych z dokumentem: Data, Operacja, Użytkownik.

Wprowadzane zmiany można zapisywać za pomocą przycisku Zapisz lub anulować.

 

Zobacz także:

Jak zlecić e-Przelew

Konfiguracja systemów bankowych

Obsługiwane systemy bankowe