Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja

Drukuj

Definicja elementu - edycja

Aby utworzyć nową definicję elementu kliknij w kartotece Elementy kadrowo-płacowe przycisk Dodaj.

Aby zmodyfikować wybraną definicję elementu kliknij w kartotece Elementy kadrowo-płacowe przycisk Edytuj.

 

Ustawienia konfiguracyjne definicji elementu podzielone są na zakładki:

Atrybuty

Bilans

Dołączanie

Dołączanie - Elementy inicjalizujące

Dołączanie - zakładka nieaktywna

Dołączanie (element Widok na element kadrowy zgrupowany)

Formuła

Formuła - okno nieaktywne

Klasyfikacje

Klasyfikacje - zakładka nieaktywna

Księgowania i analizy

Księgowania i analizy - zakładka nieaktywna

Składnik

Użycie

Dołączanie (Element kadrowy zgrupowany, wybrane pole: Obsługa transakcji)