Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Księgowania i analizy - zakładka nieaktywna

Drukuj

Definicja elementu – Księgowania i analizy – Zakładka nieaktywna

Zawartość zakładki jest nieaktywna.

 

Księgowania i analizy nie są dostępne dla elementów:

typu Parametr dla innych elementów wynagrodzeń będących parametrami typu:progi podatkowe, data, napis, element słownika.

typu Element zgrupowanych.

typu Atrybut elementu kadrowego i elementów służących do wyznaczania stanu.