Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Klasyfikacje - zakładka nieaktywna

Drukuj

Definicja elementu – Klasyfikacje – zakładka nieaktywna

Zawartość zakładki jest nieaktywna.

 

Klasyfikacja nie jest dostępna dla:

parametrów progi podatkowe, data, napis, element słownika

elementów zgrupowanych

elementów kadrowych data, napis, element słownika, lata miesiące dni

atrybutów elementów kadrowych zgrupowanych

elementów kadrowych zgrupowanych

elementów wyliczających stan

widoków na elementy kadrowe zgrupowane z wyjątkiem widoków na jeden atrybut typu liczba rzeczywista lub ułamek zwykły.