Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Dołączanie - Elementy inicjalizujące

Drukuj

Definicja elementu – Dołączanie – Elementy inicjalizujące

Jeżeli na zakładce Atrybuty zaznaczymy opcję inicjalizacja wartościami innych danych, to okno Dołączanie ma postać dwóch okien.

 

W lewym oknie znajduje się widok zestawu atrybutów, natomiast w prawym oknie prezentowane są Elementy inicjalizujące. Dany atrybut może być inicjalizowany wartością więcej niż jednego elementu kadrowego – w takim wypadku program szuka wartości w kolejnych wymienionych elementach. Jeżeli program znajduje wartość w pierwszym elemencie, to zaprzestaje poszukiwań, natomiast jeżeli pierwszy element nie ma ustawionej wartości, program sięga do drugiego, itd.

 

Na zakładce Dołączanie po prawej stronie, oprócz elementów inicjalizujących, znajdują się trzy znaczniki dotyczące danego elementu kadrowego zgrupowanego:

 

Inicjalizuj wartość, gdy:

została właśnie dodane

zmieniono okres obowiązywania

zmieniono wartość innych atrybutów

zmieniono inne dane – tylko poprzedzające

Znaczniki definiują, kiedy powinna być inicjalizowana wartość edytowanego elementu kadrowego.

 

Edycja w zamkniętym okresie płacowym – pozwala na zmianę wartości w zamkniętych okresach płacowych. Polecenie dotyczy zmian w oknie Pracownik/Dane kadrowe. Zaznaczenie pola wyboru pozwala na zmianę atrybutu elementu kadrowego, pomimo że daty jego obowiązywania pokrywają się z zamkniętym okresem płacowym.

 

Kopiowanie wartości przy dodawaniu – polecenie dotyczy zmian w oknie Pracownik/Dane kadrowe. Zaznaczenie pola wyboru pozwala na skopiowanie poprzedniej wartości atrybutu  po wybraniu polecenia Dodaj wartość w oknie Pracownik, zakładka Dane kadrowe.

 

Przy dodawaniu wartość wyznacz procedurą SQL – umożliwia wskazanie procedury SQL wybierającej wartość dodawanego elementu.

 

Lista elementów słownika zarządzana procedurą SQL – umożliwia wskazanie procedury SQL tworzącej listę elementów elementów słownika.

 

Błędne zastosowanie procedur SQL może spowodować nieodwracalne szkody. Przed skorzystaniem z tych funkcji upewnij się, że posiadasz odpowiednie umiejętności i w pełni rozumiesz konsekwencje swoich działań.