Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Dołączanie

Drukuj

Definicja elementu – Dołączanie

Na tej zakładce możesz określić tzw. elementy dołączane do definiowanego elementu. Nad listą znajdują się narzędzia pozwalające dodawać i usuwać elementy dowiązane:

 

Dodaj – dodaje nowy element do listy elementów dowiązanych. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno z drzewkiem wszystkich elementów w katalogu. Po odszukaniu i wskazaniu elementu kliknij Wybierz.

 

Usuń – usuwa wskazany element z listy. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej