Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Formuła - okno nieaktywne

Drukuj

Definicja elementu – Formuła – okno nieaktywne

Okno jest nieaktywne.

 

Ustawianie Formuły:

Dla elementu typu Składnik wynagrodzenia, Naliczenia, Obciążenie można ustawić formułę płacową.

Dla elementu typu Element kadrowy można ustawić formułę kadrową, pod warunkiem że na zakładce Składnik zaznaczone jest pole Element służy do wyliczania stanu na dzień.

Dla elementu typu Parametr można ustawić formułę płacową pod warunkiem, że na zakładce Atrybuty zaznaczono pole Element wyliczany.

Dla elementów typu Element zgrupowany i Widok na element kadrowy zgrupowany nie można ustawić formuły.

Dla elementu typu Element kadrowy zgrupowany można ustawić wyłącznie formułę walidującą.