Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Atrybuty

Drukuj

Definicja elementu – Atrybuty

Na tej zakładce określane są podstawowe atrybuty poszczególnych elementów.

 

Zestaw opcji dostępnych na zakładce Atrybuty w zależy od wybranego typu elementu:

Składnik wynagrodzenia

Parametr – liczba rzeczywista

Parametr – progi podatkowe

Parametr – ułamek zwykły

Parametr – data

Parametr – napis

Parametr – element słownika

Naliczenia

Obciążenie – rozdysponowanie wynagrodzenia

Element zgrupowany

Element kadrowy – liczba rzeczywista

Element kadrowy – ułamek zwykły

Element kadrowy – data

Element kadrowy – napis

Element kadrowy – element słownika

Element kadrowy – lata, miesiące, dni

Element kadrowy zgrupowany

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – liczba rzeczywista

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – ułamek zwykły

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – data

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – napis

Atrybut elementu kadrowego zgrupowanego – element słownika

Atrybut elementu kadrowego – lata, miesiące, dni

Widok na element kadrowy zgrupowany