Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - Dołączanie (element Widok na element kadrowy zgrupowany)

Drukuj

Definicja elementu – zakładka Dołączanie (element Widok na element kadrowy zgrupowany)

Na tej zakładce możesz określić tzw. elementy dołączane do definiowanego elementu. Nad listą znajdują się narzędzia pozwalające dodawać i usuwać elementy dowiązane:

 

Element kadrowy zgrupowany – w polu wyświetlona zostaje nazwa elementu wybranego w oknie Elementy kadrowo-płacowe.

 

B_3dot (Wybierz element kadrowy zgrupowany) –

przycisk otwiera okno Wybierz element kadrowo-płacowy, w którym możemy zmienić element w polu Element kadrowy zgrupowany

 

Dodaj – dodaje nowy element do listy elementów dowiązanych. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno z drzewkiem wszystkich elementów w katalogu. Po odszukaniu i wskazaniu elementu kliknij Wybierz.

 

Usuń – usuwa wskazany element z listy. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej.

 

Zmiana widoku okna

Dołączanie – elementy inicjalizujące