Elementy kadrowo-płacowe > Definicja elementu - edycja > Definicja elementu - zakładka Dołączanie (Element kadrowy zgrupowany, wybrane pole: Obsługa transakcji)

Drukuj

Definicja elementu – zakładka Dołączanie (Element kadrowy zgrupowany, wybrane pole: Obsługa transakcji)

Na tej zakładce możesz określić tzw. elementy dołączane do definiowanego elementu. Nad listą znajdują się narzędzia pozwalające dodawać i usuwać elementy dowiązane:

 

Dodaj – dodaje nowy element do listy elementów dowiązanych. Po kliknięciu tego przycisku pojawia się okno z drzewkiem wszystkich elementów w katalogu. Po odszukaniu i wskazaniu elementu kliknij Wybierz.

 

Usuń – usuwa wskazany element z listy. Klawisz skrótu: Ctrl + minus z klawiatury numerycznej

 

Edycja w zamkniętym okresie płacowym – zaznaczenie pola wyboru pozwala na zmianę atrybutu elementu kadrowego, pomimo że daty jego obowiązywania pokrywają się z zamkniętym okresem płacowym. Polecenie dotyczy zmian w oknie Pracownik/Dane kadrowe.

 

Kopiowanie wartości przy dodawaniu – zaznaczenie pola wyboru pozwala na skopiowanie poprzedniej wartości atrybutu po wybraniu polecenia Dodaj wartość w oknie Pracownik, zakładka Dane kadrowe.

 

Zmiana widoku okna

Dołączanie – elementy inicjalizujące